Skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową – odwołanie od decyzji Sądu

Kiedy można się starać o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową?

Po połowie  zakazu prowadzenia pojazdów kierowca może wystąpić do Sądu z wnioskiem o  skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową.

Po rozpoznaniu wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów Sąd wydaje postanowienie, w którym:

 • uwzględnia wniosek kierowcy o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów zezwalając kierowcy na prowadzenia pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową

albo

 • nie uwzględnia wniosku kierowcy o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Czy można zaskarżyć decyzję Sądu o odmowie skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów?

Tak. Kierowca, któremu Sąd nie wyraził zgody na blokadę alkoholową może zaskarżyć decyzję Sądu o odmowie skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów  w drodze zażalenia. Wynika to z art.182a § 4 k.k.w., zgodnie z którym na postanowienie Sądu o odmowie skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów przysługuje zażalenie.

W jaki sposób zaskarżyć decyzję Sądu o odmowie skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów?

Zażalenie na postanowienie Sądu o odmowie skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów należy złożyć do Sądu Okręgowego za pośrednictwem Sądu Rejonowego, który nie uwzględnił wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów. Wynika to z art. 20 § 2 k.k.w, zgodnie z którym zażalenie składa się do sądu, który wydał zaskarżone postanowienie i  zostaje ono przekazane  wraz z aktami sprawy do sądu wyższej instancji, 

Jaki jest termin na odwołanie od decyzji Sądu o odmowie skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów?

Termin do złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie blokady alkoholowej wynosi:

 • 7 dni od dnia ogłoszenia postanowienia, jeżeli kierowca był obecny na ogłoszeniu;

 • 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, jeżeli kierowca nie był obecny na ogłoszeniu.

Jak napisać zażalenie na postanowienie Sądu o odmowie skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów?

Zażalenie na postanowienie Sądu o odmowie skrócenia zakazu poprzez blokadę alkoholową powinno zawierać:

 • oznaczenie Sądu, do którego jest kierowane (np. do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza w Warszawie),

 • oznaczenie sprawy (podanie sygnatury akt Sądu I instancji, np. V Ko 344/18),

 • oznaczenie oraz adres skarżącego,

 • treść,

 • datę i podpis skarżącego,

a ponadto zgodnie z art. 427 k.p.k. zażalenie powinno zawierać:

 • wskazanie zaskarżonego postanowienia (np. postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie z dnia 12 marca 2018 roku, w sprawie o sygn. V Ko 344/18),

 • określenie, czego skarżący się domaga,

 • wskazanie zarzutów i ich uzasadnienie.

W przypadku gdy Sąd I instancji nie uwzględnił wniosku kierowcy o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową, wówczas kierowca powinien podnieść zarzut błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia poprzez uznanie, że w rozpoznawanej sprawie nie zachodzą przesłanki do uwzględnienia wniosku o blokadę alkoholową.

W zakresie uzasadnienia powyższego zarzutu należy zwrócić szczególną uwagę na:

 • postawę, właściwości i warunki osobiste skazanego (wiek, sytuacja rodzinna i zawodowa, itp.),

 • postawa skazanego w okresie wykonywania środka karnego w postaci zakaz u prowadzenia pojazdów mechanicznych (np. brak naruszenia porządku prawnego, działalność charytatywna).

Jeśli masz pytania, zadzwoń pod nr 697053659 lub wyślij mail na 

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl  

Wzór zażalenia na blokadę alkoholową można pobrać klikając na poniższy link:

Zażalenie na postanowienie Sądu o odmowie zgody na blokadę alkoholową

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *