Jakie okoliczności Sąd bierze pod uwagę w sprawie o blokadę alkoholową?

Sąd w sprawie o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową zgodnie z art. 182a k.k.w. bierze pod uwagę:

 1. postawę kierowcy (np. wyrażoną przez niego skruchę, zadośćuczynienie popełnionemu przestępstwu);

 2. właściwości i warunki osobiste kierowcy (np. posiadanie stałej pracy, czy skazany ma rodzinę na utrzymaniu, czy opiekuje się kimś chorym z rodziny, jaki jest stan zdrowia skazanego);

 3. zachowanie kierowcy w okresie wykonywania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów (tj. czy skazany przestrzega porządku prawnego, czy unika środowisk patologicznych).

To na skazanym ciąży obowiązek wykazania, że zasługuje na udzielenie przez Sąd zgody na blokadę alkoholową, gdyż zrozumiał błąd jakim było prowadzenie pojazdu pomimo spożytego wcześniej alkoholu. To w dużej mierze od dobrze uzasadnionego wniosku zależy czy Sąd go uwzględni i uzna, że prowadzenie przez skazanego pojazdu mechanicznego nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji., a tym samym zasługuje na skrócenie zakazu.

Uzasadnienie w/w okoliczności ma duże znaczenie, gdyż decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Innymi słowy, złożenie przez kierowcę wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów, nie oznacza, iż Sąd jest zobligowany do uwzględnienia wniosku.

Powyższe wynika z art. 182a k.k.w, który stanowi, iż sąd może orzec o blokadzie alkoholowej, jeżeli postawa właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie samochodu przez skazanego nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Innymi słowy, złożenie przez skazanego do Sądu wniosku o blokadę alkoholową, nie obliguje Sądu do uwzględnienia w/w wniosku.

Sąd w postępowaniu o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dokonuje oceny, czy istnieje pozytywna prognoza wobec kierowcy, a tym samym czy daje on rękojmię, iż po zmianie sposobu wykonywania środka karnego, prowadzenie przez niego samochodu, nie będzie zagrażało bezpieczeństwu w komunikacji.

Niemniej jednak, oprócz w/w okoliczności, aby aby skazany mógł złożyć wniosek o blokadę alkoholową, zakaz prowadzenia pojazdów musi być przez niego wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów, przez okres co najmniej 10 lat.

Więcej na temat skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów poprzez blokadę alkoholową oraz dlaczego warto ubiegać się o blokadę alkoholową znajduje się w artykułach:

Wniosek do Sądu o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez blokadę alkoholową

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *