Archiwum kategorii: artykuły

Uchylenie postanowienia o blokadzie alkoholowej

Zgodnie z art. 182a k.k.w. § 3 k.k.w. Sąd może uchylić postanowienie o skróceniu zakazu poprzez blokadę alkoholową, wówczas gdy skazany rażąco naruszył porządek prawny w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a w szczególności popełnił przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową – odwołanie od decyzji Sądu

Kiedy można się starać o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową? Po połowie  zakazu prowadzenia pojazdów kierowca może wystąpić do Sądu z wnioskiem o  skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową. Po rozpoznaniu wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów Sąd wydaje … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Uzasadnienie wniosku o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową

Najważniejszą częścią wniosku o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową jest jego uzasadnienie, ponieważ decyzja Sądu w przedmiocie blokady alkoholowej ma charakter fakultatywny, tzn. Sąd może, ale nie musi uwzględnić wniosku skazanego. To w uzasadnieniu wniosku skazany powinien wskazać argumenty przemawiające … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Wniosek o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową – wzór

Kierowca, który chce ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową w pierwszej kolejności musi złożyć do Sądu, który wydał wyrok w I instancji, wniosek o dalsze wykonywanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Wniosek … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Od kiedy liczy się zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych?

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczony przez Sąd, liczy się od dnia: zatrzymania kierowcy prawa jazdy przez funkcjonariuszy Policji albo zwrotu przez kierowcę prawa jazdy do wydziału komunikacji (powyższa sytuacja ma miejsce, gdy nietrzeźwy kierowca w dniu kontroli przez funkcjonariuszy Policji … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Czy wniosek o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową podlega opłacie sądowej?

Wniosek o skrócenie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową, nie podlega opłacie sądowej. Jednakże w naszej praktyce zawodowej zdarzyły się jednostkowe przypadki, gdy Sąd wzywał do uiszczenia opłaty za wniosek w wysokości 45 zł (analogicznie … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Ile trwa postępowanie sądowe w sprawie o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową?

W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie uregulował w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek skazanego o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez blokadę alkoholową. Z naszego doświadczenia zawodowego wynika, że Sądy zazwyczaj rozpoznają wnioski o blokadę alkoholową w terminie … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Jakie okoliczności Sąd bierze pod uwagę w sprawie o blokadę alkoholową?

Sąd w sprawie o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową zgodnie z art. 182a k.k.w. bierze pod uwagę: postawę kierowcy (np. wyrażoną przez niego skruchę, zadośćuczynienie popełnionemu przestępstwu); właściwości i warunki osobiste kierowcy (np. posiadanie stałej pracy, czy skazany ma rodzinę … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Kiedy można wnosić o blokadę alkoholową?

Kierowca może po upływie co najmniej połowy orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów, a w przypadku dożywotniego zakazu po upływie co najmniej 10 lat, wystąpić do Sądu z wnioskiem o tzw. skrócenie tego zakazu poprzez blokadę alkoholową. Blokada alkoholowa nie jest skróceniem … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Właściwość Sądu w sprawie o blokadę alkoholową

Kierowca, który chce ubiegać się o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez blokadę alkoholową w pierwszej kolejności musi złożyć do Sądu pismo wszczynające postępowanie tj. wniosek o dalsze wykonywanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Ubieganie … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz